Máy nước nóng thương mại

Máy nước nóng thương mại AO Smith là dòng Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt Thương Mại A. O. Smith SHPC-007 & 014. An toàn với bình chứa phủ Blue Diamond. Hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết. Tính năng tự động học hỏi quá trình sử dụng (AES) giúp tiết kiệm năng lượng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

1
Bạn cần hỗ trợ?
.
.
.
.