Công nghệ làm nóng nước của máy nước nóng bơm nhiệt A.O. Smith

Công nghệ làm nóng nước của máy nước nóng bơm nhiệt A.O. Smith

MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?   Máy nước nóng bơm nhiệt AOSmith – Heat Pump Water Heater là loại máy tạo ra nước nóng theo nguyên lý nhiệt động học, ngược chiều với điều hòa không khí, hấp thu nguồn nhiệt từ môi trường không khí truyền vào môi trường...
1
Bạn cần hỗ trợ?
.
.
.
.