Lõi tiền lọc AO Smith

Lõi tiền lọc AO Smith

Lõi lọc có thể coi là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước, bởi nó quyết định độ tinh khiết của nước sau lọc và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tạo ra các dòng lõi lọc chất lượng cao, tính năng ưu việt được A. O. Smith luôn đặt lên...
1
Bạn cần hỗ trợ?
.
.
.
.