Công nghệ Micro Filtration

Máy lọc nước AO Smith công nghệ Micro Filtration là công nghệ siêu lọc, sử dụng các lớp màng có kích thước nhỏ 0,1-1 µm, dùng để loại bỏ các hạt lơ lửng thô, có kích thước lớn. Nước sẽ chảy qua màng lọc này trước khi qua màng lọc UF để tăng hiệu quả của thiết bị lọc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
1
Bạn cần hỗ trợ?
.
.
.
.